Stichting NaastenhulpVoorst

Secretariaat
Waterhoendreef 7
7391 EA Twello

info@naastenhulpvoorst.nl

Bankrekening nummer:
NL70RABO 0301 4952 62

Wijze van aanvragen

Bij verzoeken om hulp zal eerst gekeken worden of er aanspraak op bestaande reguliere voorzieningen gemaakt kan worden, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand van de gemeente, stichting Leergeld, de Voedselbank, enz. Als er geen aanspraak op voorliggende voorzieningen gemaakt kan worden geldt het motto:

‘’WIJ HELPEN WAAR WE KUNNEN’’ met het netwerk van kerken op materiële en sociale basis.