Stichting NaastenhulpVoorst

Secretariaat
Waterhoendreef 7
7391 EA Twello

info@naastenhulpvoorst.nl

Bankrekening nummer:
NL70RABO 0301 4952 62

Doelstelling

(zoals vermeld in art. 2 van de statuten van 20 november 2014).
“De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële en immateriële steun aan noodlijdenden in de gemeente Voorst, waarbij de huidige werkwijze van de diaconiën en caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst als uitgangspunt dient. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.”