Stichting NaastenhulpVoorst

Secretariaat
Waterhoendreef 7
7391 EA Twello

info@naastenhulpvoorst.nl

Bankrekening nummer:
NL70RABO 0301 4952 62

Verantwoording

Financiële verantwoording over het jaar 2015

ONTVANGSTEN
vanuit een opgeheven vereniging voor noodlijdenden  €    10.065,00
UITGAVEN
bankkosten  €          119,00
inschrijving KvK  €            20,00
administratiekosten  €            30,00
inrichten website  €          843,00
Totaal  €      1.012,00