Stichting NaastenhulpVoorst

Secretariaat
Waterhoendreef 7
7391 EA Twello

info@naastenhulpvoorst.nl

Bankrekening nummer:
NL70RABO 0301 4952 62

Wat is NaastenhulpVoorst?

NaastenhulpVoorst is een samenwerkingsverband van kerken in de gemeente Voorst. Deze verbinding van diaconieën en caritaswerkgroepen zijn we aangegaan, omdat mensen in toenemende mate geconfronteerd worden met (sociale) armoede.

Wanneer u door welke omstandigheid ook hulp nodig hebt, kunt u bij NaastenhulpVoorst aankloppen. Het gaat hierbij om eenmalige of tijdelijke hulp. Zowel materieel als sociaal. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt in wel of geen kerkelijke gezindheid.

Kerken hebben een taak in de bestrijding van armoede. Mede daarom hebben kerken in de gemeente Voorst een centraal meldpunt in het leven geroepen. Laagdrempelig kan men zich melden via telefoon, email of website. Er wordt dan contact met u opgenomen, waarbij de privacy uiteraard wordt gerespecteerd.