Stichting NaastenhulpVoorst

Secretariaat
Waterhoendreef 7
7391 EA Twello

info@naastenhulpvoorst.nl

Bankrekening nummer:
NL70RABO 0301 4952 62

Deelnemende kerken

 • PKN Nijbroek
 • PKN Terwolde/de Vecht
 • PKN Twello
 • Protestantse Gemeente Klarenbeek
 • Protestantse Gemeente Voorst
 • Protestantse Gemeente Wilp
 • Parochie HH. Franciscus en Clara
  • locatie H. Martiinus Bussloo
  • locatie H. Antonius de Vecht
  • locatie OLV ten Hemelopneming Klarenbeek
  • locatie H. Martinus Twello